Scmu5jgxtvsmjdlhw79n

Онлайн офис Google Drive-ын хэрэглээ

Баримт материал, файлаа онлайн хадгалах, хуваалцах - Google Drive

  Курст элсэх

Сэдвийн хэрэгцээ

Бичвэр, хүснэгт, үзүүлэн төдийгүй зураг, аудио, видео гэх мэт олон төрлийн файлууд таны хатуу дискний зай багтаамжийг дүүргэхийн сацуу хүссэн цагтаа, хүссэн газраасаа үзэх боломжгүй байдаг. Тэгвэл Google Drive-ыг ашигласнаар та эдгээр асуудлаа шийдэхээс гадна сонгосон файлаа бусадтай дундаа ашиглах, олон нийтэд хялбархан хүргэж чадах юм. Google Drive ашигласнаар таны төдийгүй танай байгууллагын ажлын бүтээмж эрс нэмэгдэж, ажил хэргээ илүү эмх цэгцтэй, шуурхай явуулах болно.

Курсын зорилго

Бүх төрлийн файлаа онлайн орчинд аюулгүй хадгалах, зохион байгуулах, бусадтай хуваалцах, ашиглах зориулалт бүхий Google Drive програмыг бүрэн ашиглах мэдлэг, ур чадварыг суралцагчдад эзэмшүүлэх

Сургалтын зорилго

  • Google Drive гэж юу болохыг мэдэж, түүний бүтэцтэй танилцан, давуу талуудыг нэрлэж чаддаг болно.
  • Өөрийн Google Drive үүсгэж, файлуудаа эмх цэгцтэй хадгалах арга зүйд суралцана.
  • Файлуудаасаа сонгож бусадтай хуваалцаж, вэбсайт, блогтоо холбоосыг нь нээлттэй байршуулж сурна.
  • Google Drive-ыг гар утас, таблет, компьютертээ суулган Интернэтгүй орчинд ашиглах тохируулгыг хийж, ашиглаж чаддаг болно.


Таны сургагч багш


Я.Цэцэг-Өлзий
Я.Цэцэг-Өлзий

Я.Цэцэг-Өлзий нь 2003-2007 онд Оракл Боловсролын сангаас зохион байгуулдаг олон улсын Think Quest уралдааны Монгол дахь үндэсний зохицуулагч, олон улсын уралдааны шүүгчээр; 2011-2012 онд Майкрософт корпорацийн Монгол дахь Боловсролын хөтөлбөр хариуцсан менежерээр ажилласан. Цэцэг-Өлзий нь цахим сургалт нэвтрүүлэх чиглэлээр “Цахим Мэдлэг” байгууллагыг Германы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгийн дэмжлэгтэйгээр 2007 онд үүсгэн байгуулж, одоог хүртэл ажиллан 400 гаруй багш, сургалтын менежерүүдийг цахим сургалтыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх ур чадварт сургаж төгсгөөд байна. Тэрээр цахим сургалтын чанарын хяналт баталгаажуулалтын тогтолцоог санаачлах төслийг 2012-2013 онд хэрэгжүүлж, чанарын 47 шалгуур үзүүлэлтүүдийг нутагшуулан сургалтын байгууллагуудад танилцуулсан. Цэцэг-Өлзий нь 2017 оноос Бизнес 2.0 академид сургалтын арга зүйч, цахим сургалтын зөвлөхөөр ажиллаж байна.


Эхэлье!