Өмнөх лекц Дуусгаад дараагийн лекцийг үзье  

  Үсгийн үндсэн зурлага, эгшиг үсэг

Хэлэлцүүлэг
50 сэтгэгдэл