Өмнөх лекц Дуусгаад дараагийн лекцийг үзье  

  Нумт үсэг – ба, ха, га гийгүүлэгч

Лекцийн агуулгыг харах боломжгүй байна.
Хэрэв та энэ курст өмнө нь элссэн бол Нэвтэрч орно уу.
Элсэж ороод хичээлээ үзнэ үү.