Өмнөх лекц Дуусгаад дараагийн лекцийг үзье  

  Монгол тоо, тооны нэр

Лекцийн агуулгыг харах боломжгүй байна.
Хэрэв та энэ курст өмнө нь элссэн бол Нэвтэрч орно уу.
Элсэж ороод хичээлээ үзнэ үү.