& Өөрийгөө сорих тест1

Твиттер гэж богино зурвас, зураг, бичлэг, холбоосоор мэдээллийг түргэн шуурхай дамжуулах, хүлээн авах, харилцах үнэгүй талбарыг хэлнэ. Энэ талбарыг бизнесийн зорилгоор бүтээлчээр ашиглах тухай би суралцаж байна. Та энэхүү богино тестийг бөглөж мэдлэгээ сорино уу.

Дуусгаад дараагийн лекцийг үзье  
Хэлэлцүүлэг

0 сэтгэгдэл