English Course (Тэстийн хувилбар)

Англи хэлний багш нарын хөгжилд зориулсан онлайн туршилт хичээл

   Танилцуулга хичээл үзье

Гадаад хэлний багш нарын хувьд практик дээр тухайн хэл дээрээ харилцаанд орох нь тун бага байдаг бөгөөд тэр тусмаа ярианы чадвараа сайжруулах шаардлага өндөр байдаг. Ерөнхий боловсролын сургуулийн англи хэлний багш нарын цаг зав бага, ажлын ачаалал хэтэрхий ихтэй байдагаас шалтгаалан энэхүү хичээлийг онлайн хэлбэрт оруулсан болно. Хичээлийг бие даан болон хамтран суралцах сургалтын арга барилыг хослуулсан сургалтын загварын дагуу зохион байгуулна.

Энэхүү хичээлээр хичээлийн агуулгын хүүрээнд хэлэлцэгдэх онлайн хэлэлцүүлгэ Англи хэлний багш нарын хэлний мэдлэгт тэр тусмаа ярианы чадварт хэрхэн нөлөөлж буй эсэхийг тодорхойлж цаашдаа ийм төрлийн онлайн хамтарсан сургалт нь багш нарын мэргэжлийн хөгжилд хэрхэн хувь нэмэрээ оруулж байгаа эсэхийг тус тус тодоройлох зорилго бүхий судалгааны ажил болж байгаа юм.


Таны сургагч багш


Ж.Пүрэвханд
Ж.Пүрэвханд

Хичээлийн хөтөлбөрТүгээмэл асуулт хариулт


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Эхэлье!

Купон идэвхижүүлэх заавар үзэх